SCHROEFINJECTIE PAAL

Een schroefinjectiepaal is een stalenbuispaal, trillingsvrij en geluidsarm aangebracht welke omhuld is met verhard cement. De schroefinjectiepaal is aan de punt voorzien van twee halve-cirkelvormige schroefbladen en een injectieopening.
SCHROEFINJECTIE PAAL

Tijdens het boren wordt de omliggende grond geheel verdrongen en gelijktijdig tijdens het inschroeven van de buizen geïnjecteerd met grout. Dit groutmengsel fungeert tijdens het installeren als smeermiddel en verminderd hiermee de boorweerstand voor een groot deel. Het groutmengsel verhard na het aanbrengen rond de buis.

Afhankelijk van de beschikbare werkruimte / werkomstandigheden wordt de segmentlengte bepaald. De koppeling van de segmenten vind plaats door de segmenten aan elkaar te lassen. Nadat het gewenste paalpuntniveau is bereikt word de paal op hoogte afgesneden. Afhankelijk van de diameter van de buis zijn de palen gevuld met grout of worden deze later volgestort met beton en wapening.

Schroefinjectiepaal:

  •  Trillingsvrij
  • Geluidsarm
  • Grondverdringend, geen uitkomende grond
  • De stalen schacht maakt de paal zeer geschikt voor het opnemen van axiale druk- en trekbelastingen
  •  Op plaatsen met beperkte ruimte en hoogte toepasbaar

Paalfactoren

Belastingsspectrum: tot maximaal circa 1200kN druk en circa 600kN trek

Bij het berekenen van de draagkracht van een schroefinjectiepaal worden de volgende paalfactoren gehanteerd

(NEN9997-1):

Paalpunt ap = 0,9 b = 1,0
Schachtwrijving as = 0,009 b = 1,0

Standaard maten schroefinjectiepaal

Schachtdiameters variëren van Ø200mm tot Ø350mm. De voetdiameter komt overeen met de uiteindelijke schachtdiameter.

Diameter stalen buiselementen: Ø114mm /Ø139mm / Ø168mm / Ø219mm

Diameter Buiselement Diameter paalpunt
Ø 114 mm Ø250 / Ø300 / Ø350
Ø 139 mm Ø300 / Ø350 / Ø400
Ø 168 mm Ø300 / Ø350 / Ø400 / Ø450
Ø 219 mm Ø350 / Ø400 / Ø450 / Ø500

Maximale segmentlengte buis:

Afhankelijk van de werkomstandigheden / beschikbare ruimte

Maximale paallengte:

Afhankelijk van de paaldiameter en bodemgesteldheid, per situatie te beoordelen.

Diameter stalen buiselementen: Ø114mm / Ø139mm / Ø168mm / Ø219mm

Onze uitgelichte projecten